آزمایشگاه معتمد محیط زیست

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش روش­های تخصصی را با بهترین کیفیت برای آنالیزهای مورد نیاز شما به کار می­گیرند. این آزمایشگاه دارای مجوز آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست است و آماده ارائه خدمات انجام آزمایشات خوداظهاری واحدهای مختلف جهت ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. کارشناسان آزمایشگاه محیطی آماده ارائه خدمات از آزمایشات اولیه ساده نظیر تعیین pH تا آزمایشات پیشرفته مورد نیاز شما می باشند.

در این بخش آنالیزهای زیر در سریع ترین زمان و با قیمت مناسب ارائه میگردند:

 

BOD                                                                   DO                                                              COD

EC                                                                     TDS                                                                DO

TSS                                                                 pH                                                                    دما

کلر آزاد                                                         سختی کل                                                               کلراید

منیزیوم                                                            فسفات                                                                  کلسیم

سولفید                                                                فنل                                                                 سولفات

 

فهرست