• خدمات آزمایشگاهی
  تشخیص مرسوم و ملکولی میکروبی - آزمایشات آب و فاضلاب
 • طراحی و ساخت سیستمهای تصفیه ای
  سیستم های تصفیه ای (آب، فاضلاب، زباله و هوا) مختلف صنعتی وشهری بصورت بتنی و پکیج
 • راهبری، تعمیر و نگهداری سیستم های تصفیه ای
 • ساخت و عرضه سیستم های پیشرفته تصفیه ای
  الکترواکسیداسیون، الکتروداکشن، ازن و...

گواهی های اخذ شده

اختراعات ثبت شده

 • تولید سلولز میکروبی با استفاده از ضایعات صنعتی

 • حذف نیترات با استفاده از باکتریهای تثبیت شده بر روی سلولز میکروبی

 • تصفیه فاضلاب آبکاری

 • حذف بو از سیستمهای تصفیه پساب

 • حذف رنگ پساب با استفاده از پلیمر های آلی

 • حذف جیوه از پساب داندانپزشکی با استفاده از جلبک

 • حذف نیترات از آب آشامیدنی

 • استفاده از سلولز میکروبی به منظور حذف جیوه پساب آلوده

برخی از خدمات سایت

درباره ما

رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بشر در سالهای اخیر، افزایش ورود آلاینده های مضر و خطرناک به محیط زیست را بدنبال داشته و جوامع انسانی را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. گسترش بیماریها، آسیبهای زیست محیطی و عوارض بهداشتی، از جمله مشکلات بوجود آمده ناشی از ورود آلاینده های مختلف به محیط زیست می باشند. تصفیه فاضلابهای بهداشتی و صنعتی مختلف گامی در جهت رفع این مشکلات است. هدف از تصفیه فاضلاب، حذف آلاینده هائی است که در صورت تخلیه به منابع پذیرنده برای محیط زیست مضر می باشند.  در این راستا، فاضلابهای صنعتی بدلیل وارد نمودن ترکیبات دیر تجزیه پذیر با قابلیت تجمع در سیستمهای بیولوژیک نظیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. روشهای پیشنهادی که چندین دهه از آنها جهت تصفیه فاضلابهای صنعتی استفاده می شده در مواردی دیگر نمی توانند پاسخگوی نیازهای حال حاضر تصفیه ای باشند. لذا استفاده از تکنولوژیهای نوین با کارائی و هزینه مناسب مورد نیاز است. در سالهای اخیر فن آوریهای تصفیه فاضلاب به دلیل تغییرات اساسی در مقررات حاکم بر دفع آلاینده های خطرناک با یک تحول عمیق روبرو شده است. در این راستا شرکت بهداشت محیط اندیش بعنوان یک شرکت دانش بنیان با تکیه بر توان علمی و اجرائی متخصصان داخلی، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز حوزه های مختلف محیط زیستی و بهداشت محیطی داشته است. بخش تحقیق و توسعه شرکت با تلاش تیم فنی، پشتوانه علمی مورد نیاز خدمات ارائه شده را فراهم نموده است. از دستاوردهای ویژه بخش تحقیق و توسعه شرکت تولید محصولات دانش بنیان سیستمهای الکترورداکشن، الکترواکسیداسیون، ازن، سلولز میکروبی، بوگیر، حشره کش بیولوژیکی و سیستمهای تصفیه ای نوین می باشد.