COD

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. COD

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست و  بهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیائی (COD) را ارائه نماید.

کلیات:

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) بیانگر ترکیبات آلی موجود در نمونه مورد سنجش می باشد. مواد شیمیایی قابل ترکیب با اکسیژن که وارد محلولهای مایع می شوند می توانند با اکسیژن واکنش دهند. این نوع واکنش های شیمیایی باعث ایجاد نیاز شیمیایی به اکسیژن می گردد که COD نامیده می شود. بطور کلی میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسیداسیون موجود در یک فاضلاب، پساب یا یک محلول مایع را COD می گویند. مقدار  CODبا استفاده از یک عامل اکسید کننده قوی در محیط اسیدی قابل اندازه گیری است.

استاندارد COD :

یکی از وظائف آزمایشگاه معتمد محیط زیست، تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی به منظور انجام تمهیدات اصلاحی و به استاندارد رساندن منابع آب، فاضلاب و پساب می باشد.

مقدار استاندارد COD فاضلاب خروجی برای ورود به آبهای سطحی و چاه جاذب در صورت نمونه گیری لحظه ای 100 و در حالت نمونه گیری مرکب 60 میلی گرم برلیتراست. مقدار استاندارد برای مصارف کشاورزی و فضای سبز 200 میلی گرم بر لیتر می باشد.

آماده سازی و نگهداری نمونه ها:

– ترجيحاً نمونه‌ ها در بطري‌هاي شيشه‌اي نگهداری گردند.

– جهت تعیین COD محلول ( S COD)، ابتدا نمونه را باید از فیلتر 45/0 میکرومتری عبور دهید. COD تعیین کل (TCOD) نیازی به فیلتراسیون ندارد.

– آزمایش نمونه‌هاي با COD بالا را سریع انجام دهید. در صورتي‌كه امکان انجام آزمایش میسر نباشد، به نمونه ها اسيد سولفوريك غليظ افزوده و pH آنرا به کمتر از 2 رسانده و در یخچال نگهداری نمائيد. توصیه شده است در نمونه های با COD بالاتر از 200 میلی گرم بر لیتر اسید زنی و یخچال گذاری رعایت گردد.

– نمونه‌هاي حاوي مواد معلق را كاملاً مخلوط نموده و سپس آزمايش را انجام دهید.

– در صورتي‌كه تست‌هاي COD، BOD و TOC همزمان انجام مي‌شود باید آماده‌سازي همة نمونه‌ها يكسان صورت گیرد.

– در نمونه‌هاي فاضلاب حاوي غلظت بالاي COD باید رقيق‌سازي صورت گیرد. زيرا برداشت حجم‌هاي کم از نمونه، ميزان خطا را بالا مي‌برد.

تداخلات :

– در آزمايش COD، كلرايد، برومايد يا يدايد مي‌توانند با دي‌كرومات واكنش انجام داده و به صورت فرم‌هاي فلزي هالوژنه درآمده و به يون كروميك تبديل گردند و در نتيجه سبب خطا گردند. مزاحمت‌هاي هالوژني با روش رسوب دهي با يون نقره و فيلتراسيون آن قبل از عمل هضم قابل حذف مي‌باشد. اين روش ممكن است به دلیل جذب مواد حاوي COD در نمونه‌هاي غير یکنواخت سبب ایجاد خطا گردد.

– نمونه های حاوی بیش از 2000 میلی گرم بر لیتر کلراید این روش مناسب نمی باشد.

– آمونياك و مشتقات آن در آزمایش COD معمولاً اكسيد نمی شوند و اغلب کلر با اين تركيبات واكنش  می دهد. در این حالت عمل تصحيح به منظور رفع اثر مداخله گری كلرايد دچار مشكل گردد.

– جهت حذف اثر مداخله ای نیتریت ( (NO2 موجود در حجم نمونه، از 10 ميلي گرم اسید سولفاميك به ازاء  هر میلی گرم از نیتریت ] بر حسب NO2N [ می توان استفاده نمود و افزودن مقدار اسید سولفاميك به نمونه شاهد حاوی آب مقطر نیز ضروري است.

– ترکیبات معدنی احیاء شده  نظیر آهن II (فرو)، سولفيد و منگنز كه در شرايط آزمايش COD می توانند مورد اكسيداسيون قرار گیرند مداخله گر می باشند. در نمونه‌هائي كه مقادیر قابل ملاحظه‌اي از اين مواد وجود دارند، بر مبنای واکنشهای استئوكيومتريك می توان عمل تصحيح را انجام داد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

منابع

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22st edition. American Public Health Association, New York. 2012 – 5220-D, (Page , 5000-20)

فهرست