کلراید

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. کلراید

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست و بهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری یون کلراید را ارائه نماید.

کلیات:

جهت اندازه گیری یون کلراید (Cl) در آب های خنثی یا کمی قلیایی (محدوده pH 7-10) از روش تیتراسیون نیترات نقره در حضور معرف پتاسیم کرومات می توان استفاده نمود. در این روش با وارد نمودن نیترات نقره به نمونه واجد کلراید، رسوب سفید رنگ کلرید نقره تشکیل می شود. هنگامی که تمام کلراید موجود در محلول به صورت کلرید نقره رسوب نمود، نقره اضافه با پتاسیم کرومات ترکیب شده و رسوب قهوه ای مایل به قرمز رنگ کرومات نقره تشکیل می گردد. با تعیین مقدار نیترات نقره مصرفی می توان میزان یون کلراید را محاسبه نمود.

استاندارد کلراید:

یکی از وظائف آزمایشگاه معتمد محیط زیست، تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی به منظور انجام تمهیدات اصلاحی و به استاندارد رساندن منابع آب، فاضلاب و پساب می باشد.

حد مطلوب کلرور در آب آشامیدنی 250 میلی گرم درلیتر و حداکثر مجاز آن 400 میلی گرم در لیتر میباشد. مقدار استاندارد کلراید فاضلاب خروجی برای منابع پذیرنده مختلف 600 میلی گرم برلیتر است.

نگهداری نمونه:

نمونه ها را در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی تمیز و مقاوم به مواد شیمیایی جمع آوری و نگهداری نمائید.

تداخلات :

– یون های برمید، یدور و سیانید در غلظت های برابر با کلرور، مداخله گر می باشند.

– یونهای سولفید، تیوسولفات و سولفیت از مداخله گرهائی هستند که با تیمار نمونه ها با پراکسید هیدروژن می توان اثر مداخله گری آنها را حذف نمود.

– ارتوفسفات در مقادیر بیش از 25 میلی گرم بر لیتر تولید فسفات نقره می نماید و نقش مداخله گری دارد.

– آهن در غلظت بیشتر از 10 میلی گرم بر لیتر مداخله گر بوده و باعث اختلال و نامشخص شدن  نقطه پایانی تیتراسیون می گردد.

ترکیبات مورد استفاده جهت حذف مزاحمتها:

– سوسپانسیون هیدروکسید آلومینیوم:

125 گرم سولفات آلومینیوم پتاسیم (AlK(SO4)2 .12H2O) یا سولفات آلومینیوم – آمونیوم (AlNH4(SO4)2 .12H2O) را در یک لیتر آب مقطر حل نموده و تا 60 درجه سانتیگراد آنرا گرم نمائید. به آرامی 55 میلی لیتر هیدروکسید آمونیوم غلیظ را درحین هم زدن به آن افزوده و حدود یک ساعت آنرا در شرایط سکون قرار دهید سپس رسوب را با آب مقطر چند بار شستشو داده  تا عاری از کلرید شود. آب شستشو را دور ریخته و رسوب را در ظرف مناسب وارد نمائید وبا با آب مقطر به حجم یک لیتر برسانید.

– محلول شناساگر فنل فتالئین

– هیدروکسید سدیم 1 نرمال

– اسید سولفوریک 1 نرمال

– پراکسید هیدروژن 30 درصد

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

منابع

Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater, 22st edition. American Public Health Association, New York 2012 – 4500 CL .B (Page, 4000-72)

فهرست