پروژه ها

 1. طراحي و ساخت سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فوق تخصصی لاله
 2. تشخیص ملکولی میکروبهای لجن هاضم بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
 3. طراحي، ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان طرفه
 4. طراحي و ساخت سيستم تصفيه خانه فاضلاب صنایع دریائی شهید جولائی
 5. طراحي، ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب تعمیرگاه شماره یک سایپا
 6. طراحي، ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارسنجان فارس
 7. طراحي، ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نورآباد فارس
 8. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شرکت مگاموتور
 9. طراحي، ساخت و راهبري سيستم تصفيه حذف املاح معلق سد سیاه بیشه
 10. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 11. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آباده
 12. ساخت و نصب فيلترهاي شني روستای ماژین آب و فاضلاب روستائی ایلام
 13. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب پالایشگاه تهران
 14. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران
 15. طراحي، نظارت بر ساخت و راهبري سيستم تصفیه فاضلاب کمپ سد رودبار ارستان
 16. طراحي، نظارت بر ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه بيمارستان مهر
 17. طراحي وساخت سيستم تصفيه خانه فاضلاب شرکت نیک کالا
 18. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب مجتمع نیایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 19. ساخت و نصب فيلترهاي شني شهرستان دره شهر آب و فاضلاب روستائی ایلام
 20. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیوکرج
 21. نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي در طرح خط لوله انتقال گاز بیجار-همدان
 22. حذف آرسنیک از فاضلاب کارخانه مس سرچشمه با استفاده از روشهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی،کرمان
 23. طراحي، نظارت بر ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه بيمارستان سوم شعبان
 24. نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي در طرح الفين خارك
 25. طراحي، نظارت بر ساخت و راهبري سيستم تصفيه خانه بيمارستان تهرانپارس
 26. نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي در پروژه نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه مطابق با الگوي سازمان محيط زيست
 27. نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي در پروژه مجتمع هاي پتروشيمي
 28. نظارت و بازرسي از روند پيشرفت رعايت ملاحظات زيست محيطي پروژه پتروشيمي ايلام
 29. حذف بيولوژيكي جيوه با استفاده ازراهكارهاي بيوتكنولوژيكي, شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران
 30. طراحي شاتل وكتور مناسب براي استوباكتر گزيلينوم, دانشگاه تربيت مدرس