فسفرکل

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فسفرکل

شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش افتخار دارد با داشتن مجوز آزمایشگاه معتمد محیط زیست وبهره گیری از کادر مجرب و تجربیات اساتید دانشگاهها، خدمات اندازه گیری فسفات را ارائه نماید.

کلیات :

فسفر در فاضلاب، پساب و آبهای طبیعی منحصراً به صورت فسفات دیده می شود. فسفات ها به سه شکل ارتوفسفات ها ، پلی فسفات ها و فسفات های آلی در طبیعت وجود دارند که می توانند  به فرم های محلول ، ذرات غیر آلی و یا در بدن موجودات زنده یافت می شوند. شویندها، کودهای فسفاته کشاورزی، دیگهای بخارو حفاظت لوله ها و شسته شدن خاکها در اثر سیلابها و فرسایش از جمله منابع ورود فسفات به آب ، فاضلاب و پساب می باشند.

استاندارد فسفات:

یکی از وظائف آزمایشگاه معتمد محیط زیست، تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی به منظور انجام تمهیدات اصلاحی و به استاندارد رساندن منابع آب، فاضلاب و پساب می باشد.

مقدار استاندارد فسفات بر حسب فسفر برای فاضلاب خروجی در ورود به آبهای سطحی و چاه جاذب 6 میلی گرم برلیتراست.

نگهداری نمونه:

– برای اندازه گیری اشکال مختلف فسفر، سريعا بعد از نمونه برداري بايستي نمونه فيلترشده و دردماي10- درجه سانتیگراد یا فریزر نگهداري شود.

– هنگامیکه نیاز به نگهداری نمونه ها در زمان طولانی است باید مقدار 40 میلی گرم بر لیتر کلرید جیوه (HgCl2)  به نمونه افزوده گردد. کلرید جیوه يك ماده سمی و خطرناك است و در هنگام دفع آن باید تمهیدات لازم انجام شود.

– از اسيد يا  كلروفرم براي نگهداري نمونه ها هنگام تعیین اشکال مختلف فسفر نباید استفاده شود.

– هنگامی که فسفركل اندازه گيري مي شود یک میلی لیتر اسید کلریدریک  غليظ به هرليتر نمونه اضافه نموده و يا بدون هيچ ماده افزودني منجمد گردد.

– نمونه هاي با غظت كم فسفر را دربطري هاي پلاستيكي نگهداري نكنيد مگر اينكه درحالت انجماد باشد زيرا فسفات مي تواند به ديواره ظرف جذب شود.

– ظروف شيشه اي را باید با اسید کلریدریک رقيق و داغ شسته و چند باربا آب مقطرآبكشي نمود .

– هرگز نبايد از پاك كننده هاي تجارتي كه حاوي فسفات هستند براي تميز كردن شيشه هايي كه در آزمايش فسفات به كار مي روند استفاده نمود.

تداخلات:

– سلیس و آرسنات در صورت حرارت دادن نمونه، اثر مداخله ای (مثبت کاذب) دارند.

– آرسنات ، فلوراید ، توریم ، بیسموت ، سولفید ،تیوسولفات ، تیوسیانات و مولیبدات اثر مداخله ای (منفی کاذب) دارند.

– حضور آهن در نمونه ها می تواند ایجاد رنگ آبی نماید. اگر غلظت آهن کمتر از 100 میلی گرم در لیتر باشد بر نتایج تأثیر نمی گذارد.

– اثر مداخله ای سولفید  را می توان توسط اکسیداسیون با آب برم حذف شود.

– یون های Al3+, Fe3+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, Li+, Na+ K+, NH4+, Cd2+, Mn2+ Pb2+, Hg+, Hg2+, Sn2+, Cu2+, Ni2+, Ag+, U4+, Zr4+, AsO3, Br, CO32–, ClO4 , CN, IO3 SiO44–, NO3, NO2, SO42–, SO32– ،پیرو فسفات ، مولیبدات ، تترابورات ، سلنات ، بنزوات ، سیترات ، اگزالات ،لاکتات ، تارتارات ، فرمات و سالیسیلات در غلظت های بالای 1000 میلی گرم بر لیتر تداخل ایجاد نمی کنند.

– در صورت حضور یا استفاده از اسید نیتریک (HNO3) در نمونه ها، یون Cl در غلظت 75 میلی گرم در لیتر اثر مداخله ای دارد.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست به منظور ارائه نتایج صحیح در آزمایشات تعیین مقادیر آلاینده های فیزیکوشیمیائی و میکروبی لازم است اثرات مداخله ای مختلف را در نظر گرفته و در صورت نیاز آنرا اصلاح نماید.

– منابع

Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater, 22st edition. American Public Health Association, New York2012 – 4500 P-D  (Page , 4000-154)

فهرست