راهبری و رفع نواقص تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. راهبری و رفع نواقص تصفیه خانه های آب و فاضلاب

یکی از مشکلات مطرح در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب راهبری ، تامین و نگهداری صحیح است که خود میتواند از تحمیل هزینه های مازاد جلوگیری نماید.

همچنین در تصفیه خانه های مختلف مشکلات فرآیندی و ساختاری در مواردی مطرح می باشد که خروجی تصفیه خانه در حد استاندارد های زیست محیطی نمی باشد.

مدیریت شرکت دانش بنیان بهداشت محیط اندیش این افتخار را دارد که در حوزه راهبری علمی و رفع نواقص فرآیندی و ساختاری ، کارنامه اجرائی مطلوبی را اخذ نموده است.

برخی از سیستم های راهبری شده به شرح ذیل می باشد:

 1. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان فوق تخصصی لاله
 2. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شرکت مگاموتور
 3. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 4. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آباده
 5. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب پالایشگاه تهران
 6. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران
 7. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب مجتمع نیایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 8. راهبري سيستم تصفيه خانه فاضلاب صنعتی و بهداشتی اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیوکرج
 9. راهبري سيستم تصفيه خانه بيمارستان سوم شعبان
فهرست