دستگاه الکترورداکشن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. دستگاه الکترورداکشن

دستگاه الکترورداکشن قادر است با ایجاد شرایط احیائی مناسب ، باعث حذف فلزات سنگین گردد. کروم، اورانیوم، جیوه و آرسنیک از جمله فلزات سنگینی هستند که توسط دستگاه الکترورداکشن حذف میگردند.
مکانیسم عمل:
درگام نخست شرایط اکسیداسیون احیاء فاضلاب توسط محلول تزریقی اولیه به حالت احیاء در آمده و متعاقب آن فلز سنگین در سیستم الکترورداکشن با اخذ الکترون در ناحیه کاتد احیاء می گردد. سپس طی فرآیند الکتروکوآگولاسیون با ایجاد کوآگولانتهای مناسب در سیستم الکتروشیمی ،  فلز سنگین احیاء شده ترسیب می شوند.

 

مزایای دستگاه:

  •  سهولت در بهره برداری
  • لجن تولیدی کم
  • قابلیت ته نشینی مطلوب لجن تولیدی
  • ایجاد پسابی با املاح معلق کم
  • راندمان بالا در احیاء و حذف فلزات سنگین
  • قابلیت حمل و نقل آسان
فهرست