استاندارد های آب،فاضلاب و محیط زیست

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استاندارد های آب،فاضلاب و محیط زیست

استانداردسازی از جمله فرآیند های مهم و ضروری برای توسعه پایدار در حوزه های مختلف از جمله آزمایشگاههای معتمد محیط زیست به شمار می رود.

اهداف استاندارد سازی در آزمایشگاههای معتمد محیط زیست عبارتند از:

– حفظ سلامت و بهداشت جامعه

– استفاده بهینه

– اثر بخشی و کارایی

– حفظ موازین زیست‌ محیطی و پیش گیری از آلودگی

– مبتنی شدن مقررات بر استاندارد ها

با عنایت به اهميت استفاده از استانداردها در آزمایشگاههای معتمد محیط زیست استانداردها، دستورالعملهای کاربردی  مرتبط با صنعت آب، فاضلاب و محیط زیست به شرح زیر ارائه شده است:

فهرست